Vrátenie a výmena tovaru

Ak s tovarom nie ste spokojný, alebo Vám z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, môžete do 14 dní uplatniť svoje právo a odstúpiť od kúpnej zmluvy, alebo požiadať o výmenu tovaru za iný.

Vrátenie tovaru:

Vyplňte prosím formulár na Odstúpenie od zmluvy a zašlite ho spolu s tovarom a dokladom o kúpe na našu adresu: MEUS SK s.r.o., J. Dózsu 380/20, 941 31 Dvory nad Žitavou, Slovensko. Vo formulári nezabudnite uviesť číslo Vášho bankového účtu, na ktorý si želáte vrátiť peniaze. Tovar môžete vrátiť aj osobne v našej predajni na rovnakej adrese, tiež s dokladom o kúpe tovaru. Prosím rešpektujte, že tovar určený na vrátenie je potrebné doručiť nám kompletný, nepoškodený, v originálnom obale a nepoužívaný. Dovolujeme si Vás upozorniť, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia.

Výmena tovaru:

Ak Vám tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje a želáte si ho vymeniť za iný, najlepšie urobíte, ak nás najprv budete kontaktovať telefonicky, aby sme Vašu výmenu prekonzultovali. Následne nám akýmkoľvek spôsobom tovar určený na výmenu (spolu s dokladom o kúpe) doručte na adresu   MEUS SK s.r.o., J. Dózsu 380/20, 941 31 Dvory nad Žitavou, Slovensko. Prosím rešpektujte, že tovar určený na výmenu je potrebné doručiť nám kompletný, nepoškodený, v originálnom obale a nepoužívaný. Ďalšie podrobnosti nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach.